Fotorelacja King Roat w sadzie

Galeria

/ 03

Jabłonie

Zobacz wzrost drzew
/ 03

Jabłka

Zobacz jabłka na drzewach
/ 03

Sprzedaż

Zobacz king roat gotowego do sprzedaży